Uputstvo sa uslovima korišćenja i garantnim rokovima

Sto se sastoji iz 8 celina i njih čine:

Svaka od ovih celina obuhvata elemente izrađene od drveta, kompletno zaštićenim sa 5 slojeva najkvalitetnijeg „Diamond“ laka za drvo, sa mehaničkim ili elektronskim komponentama smeštenim u njih, koje služe za međusobno povezivanje celina ili obavljanje mehaničko-elektronskih funkcija stola.

Garancija na sve elemente od drveta je trajna, i to podrazumeva da The Table DOO snosi sve troškove popravki, zamena, remonta i ostalih radnji kako bi elementi zadržali prvoibitno izvorno stanje.

Trajna garancija važi samo i isključivo u slučajevima u kojima do oštecenja nije došlo delovanjem ljudskog faktora. Što znači da držanje na neuslovnom mestu (otvoreni prostori, vlažne prostorije, prostorije sa temperaturom ispod 0⁰C), fizički lomovi, grebanja, prekomerna opterećenja pojedinih elemenata, prosipanje opasnih ili tečnosti koje mogu oštetiti površinu drveta ili bilo kakva druga fizička ostećenja nanešena namerno ili nenamerno nisu predmet obaveze popravki, zamena, remonta i ostalih radnji prodavca THE TABLE DOO.

U trajnu garanciju elemenata od drveta spadaju samo i isključivo oštećenja ili nedostaci koji se javljaju kod prirodnog procesa deformacije samog drveta, što podrazumeva, krivljenje, sušenje, pomeranje, neuklapanje, truljenje, elemenata od drveta.

Po svakoj prijavi/pokretanju postupka izvršenja popravki/zamena itd u okviru garancije na elemente od drveta, samo i isključivo THE TABLE DOO vrši proveru pravilnog korišćenja i dijagnostifikaciju uzroka oštećenja, i na osnovu toga procenjuje da li oštećenje/nedostatak spada pod garantne uslove.