Uputstvo sa uslovima korišćenja i garantnim rokovima

Centralni deo bubnja

03 centralni deo bubnja

Element od drveta koji je centralni deo stola i kao takav čini najbitniji element funkcionalnog dela stola.

Sturktura bubnja je najpreciznijim metodama obrade, slaganjem godova i spajanja sitnih elementata punog orahovog drveta sklopljena u celinu.

Centralni deo bubnja se montira tako sto se precizno spušta na donji deo bubnja pod uglom koji je precizno određen sa 4 tačke označenim na oba elementa. Postoji samo jedna pozicija u kojoj je moguće skolpiti ova dva elementa i ni jedna druga nije moguća. Time sve dodatne komponente dolaze na mesto koje je unapred određeno i mogu nesmetano funkcionisati.

04 prostor unutar centralnog bubnja

Prostor unutar centralnog bubnja izolovan je kvalitetnim slojevima termo-izolacije koju čine stirodur, prohrom, i folija. Termo-izolacija štiti drvo od uticaja hladnog i vlažnog vazduha koji se zadržava u centralnom delu bubnja.

Unutrašnjost ovog elementa prečnika 80cm a visine 50cm čini prostor zapremine 251L u kom se piće ili ostali prehrambeni proizvodi skladište i kasnije poslužuju pomoću kupole sa policama o kojoj će biti reči u daljem tekstu.

Otvori u unutrašnjosti centralnog dela bubnja od kojih jedan otvor za ubacivanje rashlađenog vazduha iz rashladnog sistema a drugi za ponovno usisavanje vazduha iz bubnja u rashladni uređaj, omogućavaju nepestano kruženje vazduha kroz unutrašnjost bubnja čime se sprečava pojava visoke vlažnosti i lošeg kvaliteta svežine vazduha.

Sonda za temperaturu postavljena je na zid unutrašnjeg dela centralnog bubnja – očitava temperaturu unutar bubnja i šalje podatke na kontroler rashladnog uređaja COMPUTHERM B300.

Garancija na sondu za temperaturu traje 3 godine od dana kupovine stola.

Mikroprekidači – prekidači/limiteri postavljeni na donju i gornju površinu unutrašnjeg dela bubnja
– određuju krajnje tačke kretanja kupole i šalju podatke na upravljačku jedinicu sistema za podizanje kupole.

Garancija na mikroprekidače traje 5 godina od dana kupovine stola.

Navojna kuglična veretena (navojne šipke) – 3 navojne šipke instalirane unutar bubnja pričvršćene za dno i gornji obruč centralnog dela bubnja tako da stoje uspravno u formaciji jednakostraničnog trougla, koje tokom rotacije u odredjenom smeru pokreću linearne ležajeve implementirane na njima i tako podižu ili spuštaju kupolu sa policama.

Garancija na navojne šipke traje 5 godina od dana kupovine stola.

Step motor NEMA 34 – pokreće sistem za podizanje i spuštanje kupole sa policama. Pričvršćen je nosačima na donju stranu centralnog dela bubnja. Na remenicu motora je povezan zupčasti kaiš čija je putanja do remenica montiranih na navojne šipke precizno određena remenicama/vođicama kako kaiš ne bi dolazio u dodir sa rashladnim sistemom tokom spajanja centralnog dela bubnja sa donjim delom bubnja u koji je rashladni sistem smešten.

Kablovi za povezivanje – sa donje strane centralnog dela bubnja nalazi se 5 izlaznih kablova.
Svaki kabal označen je bojom i uključuje se u istu boju džeka na kutiji za elektroniku, sem jednog – CRNI KABAL koji se povezuje na džek kontrolera rashladnog uređaja.

Oznake instalacije na kablovima: