Uputstvo sa uslovima korišćenja i garantnim rokovima

Tabla stola

05 tabla stola

Element od drveta – čini celinu od 8 jednakih isečaka međusobno spojenih u veliku kružnu tablu, prečnika 2.2 metra i debljine 4cm, a po obodnu debljine 8cm. Težina ovog elementa iznosi oko 180kg. Ona predstavlja površinu stola, i ima na sebi posrebljene delove i to po obodima i samoj površini na spojevima isečaka.

Spaja se vijcima na centralni deo bubnja isečak po isečak po redosledu brojeva koji su označeni na isečcima I to: 1-8-7-6-5-4-3-2, a zatim međusobno spaja utegama sa susednim isečkom. (prikaz na sledećoj slici)

07 redosled spajanja elemenata
08 medjusobno spajanje okovima
Led rasveta ispod table
09 led rasveta ispod table

Dimobilna led rasveta postavljena sa donje strane stola omogućava elegantno osvetljenje donjeg dela stola i svega što se ispod table nalazi.

Uključuje se pirtiskom na B dugme daljinskog upravljača
10 daljinsko upravljanje

Led rasveta se sastoji od 6.8 metara led trake u nijansi od 3.800K što drvetu daje prijatnu i prirodnu boju. Led traka se postavlja u „kanalice“ koje su zasebno postavljene na elemente a nakon toga prekriva plastičnim poklopcem kanalice i time led traka dobija skoro potpunu zaštitu od fizičkog oštećenja.

Garancija na led traku traje 3 godine od dana kupovine stola.