Uputstvo sa uslovima korišćenja i garantnim rokovima

Kupola sa policama (neon rasveta)

11 kupola sa policama

Element od drveta – čine ga 3 odvojene police od kojih su gornja i donja ujedno i poklopci centralnog bubnja u zavisnosti od pozicije kupole (izdignuta/spuštena). Treći drveni element u ovoj celini čini srednja VIP polica koja je određena za postavljanje čaša ili manjih elemenata koje korisnik želi da izdvoji.

Aluminijumski stub (kupola) – element sačinjen od aluminijuma koji povezuje police, ujedno čini i elegantan prikaz izrade celokupnog stola. Kroz središnji deo prolazi navojno vreteno na koje su maticama pričvršćene police i tako sačinjena celina. Kroz središnji deo prolazi i instalacija za neon rasvetu gornje police.

Neon rasveta smeštena na gornjoj polici kupole, osvetljava kupolu i tablu stola nijansom od 3.800K i tako drvetu daje prirodnu i elegantnu nijansu. Uključuje se sa podizanjem i spuštanjem kupole ili na dugme B na daljinskom upravljaču.

Garancija na neon rasvetu traje 3 godine od dana kupovine stola.

Montaža po principu slaganja elemenata odozdo na gore kao na sledećem prikazu i to:

* instalacija koja se povezuje na džek u centralnom bubnju i kablom koji se provlaći kroz sve elemente