Politika privatnosti

Važi od: 30.06.2023
Ko smo mi

Sedište:
The Table d.o.o
174/a Kneza Miloša, Sopot
11450 Beograd, Srbija
tel: 063/7087-365

The Table d.o.o, Kneza Miloša 174a 11450 Sopot, thetableserbia@gmail.com, obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

The Table d.o.o prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
– Email adresa
– Ime i prezime
– Adresa stanovanja
– IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

The Table d.o.o koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
– Pružanje osnovnih usluga
– Komunikacija sa korisnicima
– Ponude novih proizvoda i usluga
– Druge svrhe

Prikupljanje podataka za kontakt formu na sajtu.

The Table d.o.o podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
– Pristanak
– Legitimni interes
– Zaključenje ili izvršenje ugovora
– Pristanak možete povući u svakom trenutku.
– Legitimni interes za obradu podataka je
– kontakt sa osobom koja se slaze sa obradom podataka

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

The Table doo štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
– Enkriptovanje podataka
– Antivirus zaštita
– Sistem privilegija i rola.

The Table d.o.o čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od godinu dana.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

The Table d.o.o ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje
Transfer podataka o ličnosti van EU.
Transfer podataka o ličnosti van Srbije
The Table d.oo. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.
Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
– Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
– Pristup vašim podacima o ličnosti;
– Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
– Brisanje vaših podataka o ličnosti;
– Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
– Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
– Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem The Table d.o.o na sledeće načine:
Adresa, Email: thetableserbia@gmail.com, Telefon.

Nadležni organ
Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.