Uputstvo sa uslovima korišćenja i garantnim rokovima

Donji deo bubnja

01 donji deo bubnja

Element od drveta koji služi kao oslonac na koji se celokupna težina stola oslanja i kao takav čini veoma bitan element. Unutar njega nalaze se komponente navedene u daljem delu teksta, veoma bitne za obavljanje funkcionalnog dela stola. Donja kružna lajsna čini deo drveta ovog elementa na koji je nanešen sloj srebra. Kružna lajsna važi za jedan od estetskih prikaza vrhunske izrade i vrednosti samog stola.

Glavni osigurač/prekidač (osigurava elektronske komponente od mogućnosti prekoračenja maksimalne dozvoljene struje od 16A (ampera) i još služi kao glavni prekidač napona sa mogućnošću isključivanja i uključivanja po pricnipu ON/OFF.

Garancija na glavni osigurač/prekidač traje 5 godine od dana kupovine stola.

Kutija sa elektronikom – kompletna elektronika koja služi za upravljanje procesa podizanja i spuštanja kupole sa policama, a sa spoljne strane sadrzi ugradjene džekove u koje se uključuju svi kablovi iz komponenata koje se na nju povezuju i kojima ona upravlja – označene bojama i brojevima.

Garancija na sve elemente unutar kutije za elektroniku traje 3 godine od dana kupovine stola.

Kutija je zatvorena i osigurana sigurnosnim folijama. Neovlašćenim otvaranjem iste kupac gubi pravo na garanciju kod svih elektronskih komponenata stola.

Computherm B300 WI-Fi termostat – pomoću kog se upravlja rashladnim uređajem, zadaje željena temperatura, prati rad rashladnog uređaja, putem aplikacije koja se instalira na Android/Apple/Windows. Ovom bežičnom termostatu možete pristupiti odakle god želite uz konekciju na internet mrežu.

Garancija na Computherm B300 WI-Fi termostat traje 3 godine od dana kupovine stola.

Uputstvo za instalaciju aplikacije COMPUTHERM B Series:

02 bar code

Sva dalja podešavanja i instrukcije možete naći u elektronskim prospektima:

*User_manual_COMPUTHERM_B_Series_EN
*COMPUTHERM-B300-B300RF_SRB

koja su vam dostavljena sa našeg zvaničnog mail-a thetableserbia@gmail.com uz svu ostalu dokumentaciju.

Donji deo bubnja a u okviru rashadnog uređaja sadrži još i komponente:

Ove komponente nisu podložne demontaži i korigovanju položaja i svakim neovlašćenim dislociranjem ili otvaranjem pojedinačnih komponetni ili kompletnog sistema u toku garantnog roka gubite pravo na popravke bez naknade u toku garantnog roka.

Mreže za protok vazduha u vidu kružnih rupica na donjem delu bubnja sa spoljne strane vidljive strane imaju bitnu ulogu u održavanju rashladnih sistema stola. One omogućavaju nesmetano kruženje vazduha potrebnog za hlađenje elemenata rashladnog sistema.

Korisnik/kupac preuzima odgovornost da će u periodima od najviše mesec dana minimalno jednom čistiti mreže uređajem za usisavanje, i tako obezbediti nesmetan protok vazduha.

Ugao sa razvodim klemama sa dovodnim kablom i instalacijama do pojedinačnih komponenti rashladnog i sitema za podizanje – koji je pod VISOKIM NAPONOM 220/110V (opasno po život) je prostor u okviru donjeg dela bubnja i sa njim se ne sme dolaziti u fizički kontakt, sve dok je sistem priključen na električnu mrežu prostorije. Za svaku moguću povredu odgovoran je samo korisnik/kupac i THE TABLE DOO ne snosi nikakve posledice i naknade štete nastale kontaktom sa ovom električnom komponentom pod visokim naponom.