Uputstvo sa uslovima korišćenja i garantnim rokovima

4 zasebne nogare

13 zasebne nogare

Element od drveta – preciznom obradom, nogare su napravljene od velikog broja delova punog drveta. 99.9 procenata nogare čini puno orahovo drvo, pored kog je za dodatno poboljšanje estetskog izgleda korišćeno srebro nanešeno na određene vidljive delove i spojeve.

Funkcionalni deo nogara – nogare pružaju stolu dodatnu stabilnost i osiguravaju čvrstu poziciju na mestu gde je postavljen. Takođe veliku ulogu imaju u estetskom prikazu celine stola.

Spajanje nogara za centralni deo bubnja vrši se vijcima sa unutrašnje strane centralnog bubnja i to po 2 vijka po nogari a na pozicijama određenim brojevima. Svaka nogara ima svoju poziciju i oznaku na sebi. Princip je prikazan na sledećim slikama:

14 nogare za centralni bubanj
15 ponavljanje postupka